Black Ribbon

Cen111

 

 • ดอกบัวแดง : ดอกไม้ประจำจังหวัด ยโสธร 
  ชื่อสามัญ : Water Lily 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn. 
  วงศ์ : NYMPHACACEAE 
  ชื่ออื่น : - 
  ลักษณะทั่วไป : เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ 
  การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า 
  สภาพที่เหมาะสม : ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด 
  ถิ่นกำเนิด : -

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร