Black Ribbon

มูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ทำบุญประเพณีทิ้งกระจาด ซิโกว ประจำปี 2560

 
          ที่มูลนิธิรวมสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานทำบุญประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิรวมสามัคคี ได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ดำเนินการจัดขึ้น ประเพณีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นการเจริญเมตตาธรรมแด่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมในพิธี จากนั้นเมื่อพิธีเสร็จก็นำสิ่งของต่างๆ มอบให้กับผู้มาร่วมในพิธี คนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าประเพณีนี้จะทำให้ได้รับอานิสงส์บุญสูงสุด มูลนิธิรวมสามัคคียโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกปี ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เพราะเชื่อว่าช่วงนี้ประตูยมโลกจะเปิด สำหรับปีนี้ มูลนิธิรวมสามัคคี ได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า คหบดี ในจังหวัดยโสธร มีมูลค่ากว่าเก้าแสนบาท นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
Read 558 times

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร