Black Ribbon

จังหวัดยโสธรเปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก

เปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก

เมื่อวันที่ (21 ก.ย 60) เวลา 09.29 น.  จังหวัดยโสธรร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอมหาชนะชัยเข้าร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  อาคารพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมไว้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร คือประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก โดยอาคารพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก จัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

                                                         //////////////////////

ส.ปชส.ยโสธร

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร