Black Ribbon

Super User

Super User

PNOHT601016001016601
 
PNOHT601016001016605      PNOHT601016001016607
 
เช้าวันนี้ (16 ต.ค. 60) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพระอุดมปัญญาพร รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร พร้อมพระสังฆาธิการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี จำนวนมาก
ทั้งนี้ ตามที่ มหาเถระสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในทุกจังหวัดๆ ละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 คณะสงฆ์จังหวัดยโสธรและจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการฯ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้น โดยผู้เข้าอุปสมบท ทั้ง 9 อำเภอ ร่วมพิธีสงฆ์ ทำขวัญนาค มอบผ้าไตรให้ผู้แทนนาคทั้ง 9 อำเภอ และเข้าพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) และวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร และ วัดแต่ละอำเภอจากนั้นจะได้จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัย ในแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองยโสธร จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัย ที่วัดสิงห์ท่า / อำเภอเลิงนกทา จัดพิธีอุปสมบทและจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดป่าจันทวนาราม / อำเภอมหาชนะชัย จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดอุตมังคลาราม) / อำเภอกุดชุม จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดวัดสามัคคีวนาราม / อำเภอป่าติ้ว จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดโพธิ์ไทร / อำเภอทรายมูล จัดพิธีอุปสมบท จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดนาโป่ง / อำเภอค้อวัง จัดพิธีอุปสมบทจำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสว่าง / อำเภอไทยเจริญ จัดพิธีอุปสมบท จำวัดและศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดวัดไทยเจริญ) และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด และกำหนดลาสิกขาในวันที่ 30 ตุลาคม 2560
PNOHT601013001009901
 
PNOHT601013001009904
 
(13 ต.ค. 60) เวลา 07.00 น. ที่หอประชุมวิถีอีสาน และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ 10 รูป จากนั้นได้นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน จากทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560

 ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคงแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร ขอเชิญผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้รักสุขภาพและผู้สนใจเกษตรอินทรีย์ ร่วมชมงาน…
Yasothon Organic Fair 2016 “เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559”
15 -19 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

– ชมศักยภาพและความก้าวหน้าของเกษตรอินทรีย์ยโสธร
– เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการทำเกษตรอินทรีย์
– การจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
– การสัมมนาวิชาการเกษตรอินทรีย์

u3320885df61497763ca9c26819c35834-7_1480737375857

เปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก

N20170925132640 93547

เมื่อวันที่ (21 ก.ย 60) เวลา 09.29 น.  จังหวัดยโสธรร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีนายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอมหาชนะชัยเข้าร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  อาคารพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมไว้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร คือประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก โดยอาคารพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก จัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

                                                         //////////////////////

ส.ปชส.ยโสธร

PNOHT600922001012804    PNOHT600922001012803
 
วันนี้ (22 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานสุทธิ มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก มีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้นทุกปี โดยนำเข้าจากต่างประเทศมากกว่า 1 ล้านล้านบาท ทำให้สูญเสียเงินตราในการนำเข้าพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลเป็นจำนวนมาก
พลังงานจังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยสภาวการณ์การใช้พลังงานเช่นนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุก ๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะต้องร่วมกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภาครัฐ จะต้องเป็นตัวอย่างในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเป็นตัวอย่าง ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และเพื่อดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ โดยครั้งนี้มุ่งหวังให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานอย่างประหยัด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประหยัดพลังงานด้วยตัวเองได้ และสามารถขยายผลไปดำเนินการที่ครอบครัวตนเอง และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

 

ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ รายงาน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
PNOHT600920001023101
 
          ที่มูลนิธิรวมสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานทำบุญประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิรวมสามัคคี ได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ดำเนินการจัดขึ้น ประเพณีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเป็นการเจริญเมตตาธรรมแด่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ว โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาร่วมในพิธี จากนั้นเมื่อพิธีเสร็จก็นำสิ่งของต่างๆ มอบให้กับผู้มาร่วมในพิธี คนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าประเพณีนี้จะทำให้ได้รับอานิสงส์บุญสูงสุด มูลนิธิรวมสามัคคียโสธรได้ดำเนินการจัดขึ้นทุกปี ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เพราะเชื่อว่าช่วงนี้ประตูยมโลกจะเปิด สำหรับปีนี้ มูลนิธิรวมสามัคคี ได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า คหบดี ในจังหวัดยโสธร มีมูลค่ากว่าเก้าแสนบาท นำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธี
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
เช้าวันนี้ (25 ก.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พันเอก ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ยส.(ท) นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมปฏิญานตนสร้างอุดมการณ์รักชาติ เพื่อแสดงออกความรู้รักสามัคคี และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท่ามกลางข้าราชการ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้กำหนดเคารพธงชาติร่วมกันวันจันทร์ทุกสัปดาห์ เวลา 08.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
PNOHT600925001000901

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
PNOHT600922001003601
วันนี้ (22 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำหัวหน้าหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน กว่า 100 คน ร่วมปูพื้นกระเบื้องทางเดินรอบพระเมรุมาศจำลอง
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ขณะนี้โครงสร้างฐานล่างพระเมรุมาศจำลองเสร็จสมบรูณ์แล้ว เหลือเพียงประดับตกแต่งภายในตัวบุษบก และขึ้นตอนสุดท้ายต้องรอยอดบุษบกที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกอบพิธีในกรุงเทพฯ แล้วค่อยส่งต่อมาให้จังหวัดต่างๆ โดยวันนี้ได้มาปูพื้นกระเบื้องที่อยู่รอบพระเมรุมาศจำลองเพื่อให้ประชาชนได้เดินขึ้นไปถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ส่วนรอบนอกนั้นทางจังหวัดกำลังเตรียมปรับพื้นให้ได้ระดับและจะเทปูนเพื่อกางเต้นท์สำหรับให้แขกผู้ใหญ่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศรอบบริเวณพระราชพิธีฯ ให้สมพระเกียรติ ส่วนพี่น้องประชาชนก็จะอยู่บริเวณรอบลานปูน อย่างไรก็ตามตามแผนพระเมรุมาศจำลองจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ อย่างแน่นอน
“ส่วนสนามหน้าศาลากลางฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพระราชพิธี น่าจะเพียงพอรองรับประชาชนเฉพาะอำเภอเมือง และคาดการณ์มาร่วมพิธีและวางดอกไม้จันทน์ กว่า 5 หมื่นคน และในวันจริงนั้นทางจังหวัดได้ประชุมวางแผนรองรับประชาชน โดยจะปิดถนนแจ้งสนิท ส่วนสถานที่จอดรถได้ประสานที่ของเอกชนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละจุด และจะมีรถเพื่อบริการลำเลียงประชาชนเข้ามาในสถานที่จัดพระราชพิธีตลอดเวลา” นายบุญธรรม กล่าว

 

วัชรพงษ์ บุญกัณฑ์ รายงาน

VTR แนะนำจังหวัดยโสธร