เจาะบาดาลยโสธร #รับเจาะน้ำบาดาลยโสธร โทร 096-303-9071

  • 0 replies
  • 64 views
เจาะบาดาลยโสธร #รับเจาะน้ำบาดาลยโสธร
#รับเจาะน้ำบาดาลอำเภอไทยเจริญ

#รับเจาะน้ำบาดาลตำบลคำเตย
#รับเจาะน้ำบาดาลตำบลคำไผ่
#รับเจาะน้ำบาดาลตำบลน้ำคำ
#รับเจาะน้ำบาดาลตำบลส้มผ่อ
#รับเจาะน้ำบาดาลตำบลไทยเจริญ
.
#รับประกันหลังการเจาะ 1 ปี มีปัญหาติดต่อได้ตลอด 24 ชม.
โทร 096-303-9071 ติดต่อช่าง กล้วย #รับเจาะบาดาลยโสธร

การเจาะบ่อน้ำบาดาลในจังหวัดยโสธร

นั้นต้องคำนึงถึงสภาพทางธรณีวิยาเป็นหลัก เมื่อเรารู้สภาพทางธรณีวิทยาแล้วเราก็จะสามารถกำหนดเครื่องเจาะได้ ว่าจะใช้เครื่องเจาะชนิดใดและต้องเจาะลงไปลึกเท่าไหร่ถึงจะเจอชั้นน้ำบาดาล
เครื่องเจาะน้ำบาดาลในปัจจุบันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้คือ
1. เครื่องเจาะแบบกระแทก เป็นเครื่องเจาะที่ใช้แรงกระแทกของหัวเจาะ ที่ปล่อยผ่านรอกจากยอดเสากระโดงลงมา โดยมีลวดสลิงเป็นตัวช่วยยึดระหว่างหัวเจาะ กับกว้าน เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะที่จะใช้เจาะในบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง เช่นหินปูนเป็นต้น
2. เครื่องเจาะแบบหมุน เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยแรงบิดเพื่อหมุนให้หัวเจาะหมุนลึกลงไปในชั้นดินชั้นหินข้างล่าง เครื่องเจาะชนิดนี้เหมาะสำหรับชั้นน้ำบาดาลที่เป็นกรวดและทราย
3. เครื่องเจาะแบบผสม เครื่องเจาะชนิดนี้จะอาศัยทั้งแรงบิดและแรงกดผสมกัน และเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสามารถเจาะได้ทั้งบริเวณที่ชั้นน้ำบาดาลเป็นหินแข็ง และบริเวณที่เป็นกรวดทราย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ทั้งน้ำ หรือลมแรงดันสูง เป็นตัวช่วยพยุงเศษดินเศษหินขึ้นมา